כולנו    נחליט!
אתר ישראלי לדמוקרטיה ישירה
www.kulanu-nahlit.org

דף הבית | אקטואליה | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | שאלות נפוצות | מאמרים | english | הגדרות | כתוב לנו | פורום - כולנו-נדון!

מאמרים

  הצהרת הדמוקרטיה הישירה

ההיסטוריה היא מאבק מתמשך לחופש - ולשליטה. "חופש" הוא מצב בו יחיד, או ציבור, חי בהתאם להחלטותיו. "שליטה" היא מצב בו יחיד, או ציבור, מחליט כיצד יחיו אחרים.

חופש ושליטה בחברה נקבעים על ידי הפוליטיקה. "פוליטיקה" היא קבלת החלטות עבור חברה שלמה- ומימושן. מי מחליט החלטות אלה? באיזה סמכות? מי העניק למחליטים סמכות להחליט עבור אחרים?

 

מאמר זה מומלץ מאד לקריאה כדי להבין מהי בכלל דמוקרטיה ישירה .

זהו מסמך הבסיס של האתר. כדאי לקרוא את המאמר לפני שמגיבים בפורום ולפני עמודים נוספים.

קראו עוד >>     כאשר לכל אזרח יש סמכות להשתתף בכל הצבעה על כל החלטה פוליטית קרוי המשטר - 'דמוקרטיה ישירה'.

אם בנוסף לכך יש גם לכל עובד סמכות להשתתף בכל הצבעה - ולהציע כל החלטה - הנוגעת לעבודתו, ולכל מורה, תלמיד, והורה של תלמיד, סמכות להציע - ולהשתתף בכל הצבעה על - כל החלטה הנוגעת ללימודיו, ובמשפחה - לאישה, ומרגע שהם דורשים זאת - גם לילדים, סמכות להציע להשתתף כשווים – בכל החלטה הנוגעת למשפחה, קם משטר מסוג חדש שראוי לציין אותו בשם חדש: אוטו-נרכיה.


"אוטונרכיה" פירושה  "ניהול-עצמי של המדינה - בכל רגע - על ידי כל אזרחיה".

 באוטונרכיה יש לאזרחים הרבה יותר חופש פוליטי מאשר בכל משטר אחר.


"להחליט" פירושו לבחור אפשרות אחת מתוך מספר אפשרויות.  אם קיימת רק אפשרות אחת אין במה לבחור ואין מה להחליט.

מחליטים רק אם קיימות לפחות שתי אפשרויות.

 

מסמך זה מציע עקרונות בסיס למשטר דמוקרטיה ישירה ומכיל תשובות מפורטות למבקרי ושוללי  הרעיון. 
המחבר דן ומבהיר מושגי  יסוד - "פוליטיקה" , "שלטון" , "חופש", "החלטה", "ערך", "מדינה" ועוד.

מאמר זה מדגיש את העובדה שדמוקרטיה ישירה מהווה מסגרת לכל תחומי החברה מהמדינה ועד המשפחה, תוך ביטול ההפרדה בין המחליטים למבצעים.

קראו עוד>>        ממחאה     למהפכה

  פרקים נבחרים מתוך הספר  מאת  ע. אור

  1. החברה והיחיד 

  2. ערכים ותהליכים 

  3. המהפכה התעשייתית, מארכס והמהפכה הסוציאליסטית      הדמוקרטיה הישירה בקיבוץ -
        מדוע נכשלה?
 

בקיבוצים, משחר הקמתם, התקיימה  מעין דמוקרטיה ישירה ולכלל החברים היתה אפשרות מעשית להשתתף בקבלת ההחלטות לגבי הקיבוץ.

שיטה זו נכשלה! מדוע?

מי החליט בקיבוץ את ההחלטות במקומות העבודה?

האם ילדים ונוער בקיבוץ היו שותפים בקבלת ההחלטות?

מה קרה למיעוט בקיבוץ?

מה אפשר ללמוד מכך לנסיונות נוספים לממש דמוקרטיה ישירה?

המאמר דן בשאלות אלו ונוספות ומסביר דרכן את הסיבה לכשלון הדמוקרטיה הישירה בקיבוץ.

 

קראו עוד >>    קובץ להורדה  זכות וטו למיעוט בדמוקרטיה ישירה

איך נותנים זכות וטו למיעוט בלי לפגוע בקיום החברה והדמוקרטיה, ובלי ליצור אנדרלמוסיה?!

מי שמעוניין לחיות בחברה, אינו יכול להחליט החלטות על דעת עצמו בלבד, ועליו להתחשב בדעת רוב האנשים בחברה בה הוא חי, אבל  גם בדעת המיעוט!

מה הוא קנה המידה לנתינת זכות וטו?

באיזה סוג של החלטות מותר להטיל זכות וטו ובאיזה אסור?

האם אפשרי לעגן זאת בחוקה?

מה גודלו המינימלי של המיעוט שיוכל להטיל וטו?

איך מבטיחים שבכל זאת תצליח החברה לקבל החלטות?

מה הם חובותיו של המיעוט שמחליט להטיל וטו?

המחברת מפרטת הצעה מקורית למימוש זכות וטו תוך הטלת חובה על המיעוט לנסח הצעת פשרה שתוכל להתקבל גם על הרוב.
מומלץ לקריאה לאחר היכרות עם "הצהרת הדמוקרטיה הישירה"  ואו "אוטונרכיה".

 

קראו עוד >>   

      קישורים למאמרים באתרים אחרים

קישורים למאמרים וחומר מאתרים אחרים שנמצא מעניין ומתקשר לרעיון הדמוקרטיה הישירה.

אין אנו בהכרח תומכים ומסכימים לתוכנו של החומר אולם הוא מעניין ומעורר דיון ולכן הוסף כקישור.

הילד העצמאי - קישור למאמר מתורגם על חינוך ילדים לעצמאות תוך מתן אפשרות רבה להחליט על חייהם
                           מגיל צעיר.

האם ילד יכול להשתתף בהחלטות על חייו מגיל הרך?
איך פותרים בעיות בין הורים לילדים ללא כפיה?
מה הכוונה ב"לקחת את ילדך ברצינות"?

מאמר מרתק שמתקשר לאפשרות לקיים דמוקרטיה ישירה במשפחה.

לתחילת העמוד

דף הבית | אקטואליה | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | שאלות נפוצות | מאמרים | english | הגדרות | כתוב לנו | פורום - כולנו-נדון!

www.kulanu-nahlit.org