כולנו    נחליט!
אתר ישראלי לדמוקרטיה ישירה
www.kulanu-nahlit.org

דף הבית | אקטואליה | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | שאלות נפוצות | מאמרים | english | הגדרות | כתוב לנו | פורום - כולנו-נדון!

הצהרת הדמוקרטיה הישירה

 

הקדמה

קפיטליזם? סוציאליזם? קומוניזם? אנרכיזם?

דמוקרטיה ישירה

תשובות לביקורת

מה לעשות?

הקדמה


ההיסטוריה היא מאבק מתמשך לחופש - ולשליטה.

"חופש" הוא מצב בו יחיד, או ציבור, חי בהתאם להחלטותיו.

"שליטה" היא מצב בו יחיד, או ציבור, מחליט כיצד יחיו אחרים.

חופש ושליטה בחברה נקבעים על ידי הפוליטיקה.

"פוליטיקה" היא קבלת החלטות עבור חברה שלמה- ומימושן.

מי מחליט החלטות אלה? באיזה סמכות?

מי העניק למחליטים סמכות להחליט עבור אחרים?

ברוב המקרים מחליט קומץ זעיר (לעתים אדם יחיד) עבור כולם. סמכות המחליטים נובעת מבורותם הפוליטית של הרוב המשוכנע כי קיים ידע מיוחד, ניסיון מיוחד, או כושר מיוחד, להחלטות. אין מומחיות להחלטות! כל החלטה נקבעת על ידי ערך לא על ידי מומחיות.

בכל חברה כיום מחליט קומץ מה תעשה החברה כולה ורוב האזרחים אינו שותף להחלטות אלה. הרוב חי לפי החלטות של קומץ שהוא בלבד מחליט עבור כולם.

מי שחי לפי החלטות של אחרים איננו חופשי. במשטר נציגים, הקרוי – בטעות - "דמוקרטיה", כיום יש לאזרחים חופש להחליט רק מי יחליט עבורם, לכן רוב האזרחים אינם חופשיים.

את כל ההחלטות הפוליטיות (החלטות המחייבות את כל החברה) מחליט קומץ.

משטר זה הוא "משטר נציגים" ולא "דמוקרטיה" כי בדמוקרטיה מחליטים האזרחים עצמם מה תעשה החברה כולה. בדמוקרטיה האזרחים בוחרים במדיניות ולא בנציגים.

רוב בני חווה רוצים להיות חופשים, כלומר לחיות בהתאם להחלטותיהם, רק מעטים רוצים לשלוט באחרים. אך חופש מלא יש רק למי שחי לבדו - מרצונו. רוב האנשים מעדיפים לחיות בחברה. אי אפשר להיות חופשי לחלוטין בחברה. כל חברה מבוססת על החלטות המחייבות את כל חבריה. ללא אפשרות לקבל החלטות כאלה אין החברה קיימת כחברה. אך רק לעתים נדירות מסכימים כולם בחברה להחלטה. ברוב ההחלטות יש מיעוט המתנגד להחלטת הרוב אך מציית לה. כך זה ברוב המדינות, המשפחות, מקומות העבודה, ומוסדות הלימוד.

כאשר החלטות מתקבלות ברוב קולות נאלץ המיעוט לחיות לפי החלטות של אחרים ולכן אינו חפשי, אך אי-חופש זה הוא זמני.  חופש מלא לכולם כל הזמן איננו אפשרי בחברה.

למרות זאת מעדיף הרוב לחיות בחברה ולא כבודדים כי לחיים בחברה יש יתרונות רבים.

למרות שחופש מלא לכולם כל הזמן אינו אפשרי בחברה אפשר תמיד להגדיל את מידת החופש בה. למשל, כשנציגים שנבחרו על ידי האזרחים מחליטים עבור כולם יש לאזרחים יותר חופש ממצב בו יחיד ("מלך") שלא נבחר על ידי האזרחים, מחליט מה תעשה החברה כולה.

"משטר" הוא מערכת לקבלת החלטות עבור חברה שלמה. ההיסטוריה של המשטרים היא ההיסטוריה של המאבקים לשינוי המשטרים כך שיעניקו יותר חופש לנשלטים.  המניע למאבקים אלה היא שאיפת רוב האזרחים לחופש, לחיות לפי החלטותיהם ולא לפי החלטות אחרים. המאבקים לשינוי משטרים הגדילו את החופש של רוב האזרחים במדינה, בעבודה, בלימודים, ובמשפחה. כיום יש לרוב האנשים בעולם יותר חופש מבעבר. רבים מאמינים כי חופש מרבי בחברה קיים כאשר נציגים שנבחרו בבחירות מחליטים עבור החברה כולה.

 

זה היה נכון לפני שמחשבים יכלו לקלוט נתונים מטלפונים. כאשר מחשבים קולטים נתונים מטלפונים אפשר להקים משטר בו כל אזרח זכאי להציע, לדון, ולהצביע בכל החלטה המחייבת את כל החברה. משטר כזה נקרא "דמוקרטיה ישירה".


הבא     לתחילת העמוד

דף הבית | אקטואליה | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | שאלות נפוצות | מאמרים | english | הגדרות | כתוב לנו | פורום - כולנו-נדון!

www.kulanu-nahlit.org