כולנו    נחליט!
אתר ישראלי לדמוקרטיה ישירה
www.kulanu-nahlit.org

דף הבית | אקטואליה | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | שאלות נפוצות | מאמרים | english | הגדרות | כתוב לנו | פורום - כולנו-נדון!
הצהרת הדמוקרטיה הישירה

הקדמה

קפיטליזם? סוציאליזם? קומוניזם? אנרכיזם?

דמוקרטיה ישירה

תשובות לביקורת

מה לעשות?

קפיטליזם?  סוציאליזם? 

 קומוניזם?  אנרכיזם?

כיום חיים רוב האנשים במשטר בו קומץ זעיר מחליט את כל ההחלטות הקובעות במדינה, בתעשייה, בחקלאות, במסחר, זהו הקפיטליזם. החלטות אלה קובעות את גורלם של מיליונים אך הקומץ המחליט מודרך רק על ידי שאיפתו להגדיל את רווחיו ושליטתו, לא את רווחת העובדים או החברה כולה. במשטר כזה סובלים רוב האזרחים מתיסכול, מחלוקת, ומצוקה פוליטית או כלכלית. מצוקה פוליטית נובעת מכך שאנשים אינם יכולים להשתתף בהחלטות הקובעות את חייהם.

הניסיון להקל מצוקה זו באמצעות "מדינת סעד" שתבטיח חינוך וביטוח-בריאות לכל אזרח - נכשל. מדינת הסעד קיימת (ברוב מדינות אירופה) אך התסכול, המחלוקת, והמצוקה נמשכים. גם הניסיון למנוע תיסכול, מחלוקת, ומצוקה על ידי הקמת משטרים סוציאליסטים בהם מנהיגי מפלגה וממשלה מחליטים הכל - נכשל. משטרים כאלה הם דיקטטורות של מנהיגי מפלגה וממשלה. רוב אלה שחיו בהם עשרות שנים התנערו מהם. כיום סולדים רוב האנשים מקפיטליזם - וגם מסוציאליזם.

איזו חלופה נותרה? אנרכיזם? האנרכיסטים מתנגדים לחברה של מיליוני אזרחים.

הם מציעים לפרק את החברה לקומונות קטנות המנוהלות בידי חבריהן ולהקים פדרציה של קומונות כאלה. אנרכיסטים רבים מתנגדים גם להחלטות רוב, ודורשים החלטות של קונסנזוס (כלומר – מבוססות על הסכמה כללית, ללא מתנגדים). ברוב הנושאים קשה מאוד להשיג קונסנזוס אך גם כשזה אפשרי זה דורש זמן רב. אולם החלטות פוליטיות רבות מחייבות הכרעה מהירה. יתר על כן, רוב האנשים בחברה תעשייתית של מיליוני אזרחים, מסרבים לוותר על היתרונות הנובעים מחיים בחברה גדולה.  מה יש לאנרכיזם להציע לאנשים אלה?

לאנרכיזם אין הצעה כיצד לנהל חברה תעשייתית בת מיליוני אזרחים.

מה נותר?

החלופה היחידה לניהול חברה תעשייתית מודרנית של מיליוני אזרחים בלי התיסכול, המחלוקת, והמצוקה של הקפיטליזם, ובלי חוסר הדמוקרטיה של הסוציאליזם, היא באמצעות "דמוקרטיה ישירה" במדינה, בעבודה, בלימודים ובמשפחה. כלומר - באמצעות משטר בו זכאי כל אזרח להציע, לדון, ולהשתתף בהחלטה, בכל החלטה הנוגעת למדינה כולה.

דף הבית | אקטואליה | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | שאלות נפוצות | מאמרים | english | הגדרות | כתוב לנו | פורום - כולנו-נדון!

www.kulanu-nahlit.org