כולנו    נחליט!
אתר ישראלי לדמוקרטיה ישירה
www.kulanu-nahlit.org

דף הבית | אקטואליה | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | שאלות נפוצות | מאמרים | english | הגדרות | כתוב לנו | פורום - כולנו-נדון!
 
   איך מגדירים דמוקרטיה
?

     

פינת ההגדרות המבלבלות 

מאת: צוות האתר

אם "דמוקרטיה" פירושה "שלטון העם" מדוע לומר "דמוקרטיה ישירה"? באתונה לא הייתה דמוקרטיה "ישירה", הייתה פשוט דמוקרטיה. היום יש צורך להוסיף "ישירה"  בשל הבלבול וההטעיה הכללית בכל מקום.

בישראל, כמו ברוב המדינות המערביות, יש משטר נציגים. האזרחים בוחרים קומץ של אנשים (הפרלמנט-הכנסת)  שמחליטים את כל ההחלטות עבור שאר האזרחים שהסמכות היחידה שלהם היא למנות נציגים אחרים מדי בחירות. משטר זה בצורתו המודרנית קיים מאז המאה ה-17 כשהסוחרים האנגלים מרדו במלך ודרשו ייצוג משלהם כתנאי לתשלום המיסים. מהפכות דומות בצרפת באמריקה ובמקומות רבים אחרים הביאו לביטול המלוכה והדיקטטורה במדינות רבות ולכינון משטר נציגים. משטר הנציגים ודאי עדיף על שלטון יחיד אולם זה עדיין לא הופך אותו לדמוקרטיה.  אין כל קשר בין מה שאנו מכירים כיום לדמוקרטיה שהייתה באתונה לפני 2500 שנה.

רוב האזרחים כלל לא מודעים להבדל בין מה שקיים היום -משטר נציגים - לדמוס - קראטיה.

אנשים מתחנכים במשטר נציגים שמכנה עצמו בטעות "דמוקרטיה". האפשרות להשתתף בהחלטה כלשהי ולו אחת בלבד, כלל לא עולה בראשם,  הודות להטעיה זו. בשיעורי האזרחות המורה מקדיש ברוב המקרים שני משפטים לכך שפעם ביוון האזרחים החליטו ישירות ללא נציגים אולם רעיון זה מוצג כבלתי אפשרי ובלתי רצוי. הגיע הזמן להפיץ את הרעיון בקרב הציבור.

להלן מבחר הגדרות הרווחות כיום במערב למושג "דמוקרטיה".

שימו לב שכותבי ההגדרות עצמם מבולבלים - ולא במקרה.

* כל ההדגשות בצהוב נעשו על ידינו.

 

 דמוקרטיה -  (יוונית – demokratia', מן – demos עם + kratos – שלטון( שלטון העם, משטר מדיני שבו ניתן השלטון בידי נבחרי העם באמצעות הפרלמנט (בית נבחרים, כנסת) והממשלה הנבחרת על ידו, ובו מובטחות זכויות האזרח להבעת דעה חופשית בוויכוח ובעיתונות.'


'דמוקרטי...שהוא לפי עיקרי הדמוקרטיה וברוחה, מבוסס על שוויון זכויות של כל בני החברה....'

 

מתוך מילון אבן שושן  מתוך אתר הכנסת הצעירה:

http://youngknesset.org.il/.item3/more.html

 

לאבן שושן נראה מובן מאליו ש"שלטון העם" הוא שלטון "נבחרי העם". האומנם? באתונה לא היו נבחרים, היו אזרחים שהצביעו על מדיניות.

 

"דמוקרטיה היא סדר מדיני המעניק ביטוי מירבי לרצון האזרחים, במסגרת שלטון החוק ותוך שמירת זכויות האדם. דמוקרטיה מיוסדת על העקרון לפיו, במסגרת כפיפות הממשל והאוכלוסייה למשפט, קובעת האוכלוסייה, לפי הכרעת הרוב, מי ימשול בה. עקרון זה מוגן בהסדרים משפטיים, המאפשרים, הלכה למעשה, חופש התארגנות והבעת דיעות מגוונות והמספקים רקע נוח לקיום ויכוח ציבורי פורה, חופשי ותכליתי בכל נושא. כל זאת נעשה במסגרת של טיפוח ערכים ליברליים והומניים ושמירה על זכויות היסוד כגון חירות הפרט, חופש הביטוי, ביטחון אישי וזכויות אחרות שמקיימת חברה מאורגנת לטובת היחיד, בעניינים עקרוניים שבינו לבין הציבור".

 

 יעקב שץ, מתוך "חינוך ודמוקרטיה" 

 פרסומי מרכז ההסברה, (1986)

 

 "מרכז ההסברה" או מרכז הבלבול?  הגדרה לא רעה אם נחליף את המילה "דמוקרטיה"  ב"שלטון הנציגים".

 

דמוקרטיה – שלטון העם

א. דמוקרטיה במובן פורמלי = דמוקרטיה כצורת ממשל - דמוקרטיה כצורת ממשל היא דמוקרטיה ניהולית המדגישה את הכללים הצורניים ואת דרכי הניהול האופיניים לדמוקרטיה. המושג דמוקרטיה פורמלית מכוון לעקרונות המנחים את רשויות השלטון ומאפשרים להן לממש את הסמכויות שהעניק להן העם. העקרונות הדמוקרטיים המנחים את רשויות השלטון הם: בחירות חופשיות, הכרעת הרוב, הפרדת רשויות ושלטון החוק.

 

ב. דמוקרטיה במובן מהותי = דמוקרטיה כערכים וכהשקפת עולם – הדמוקרטיה במובן המהותי פירושה מערכת של ערכים שבמרכזה עומד האדם. על פי השקפה זו, המבוססת על הנחות יסוד אשר התפתחו בעולם המערבי בתקופת ההשכלה, האדם עומד במרכז הקיום, הוא תבוני, מוסרי, רציונלי ואוטונומי ולכן הוא נולד עם זכויות טבעיות: הזכות לחיים, חירות, וקניין. דמוקרטיה מהותית המבוססת על הנחות אלו תשאף לממש את ההגנה על זכויות האדם ואת הערכים הנובעים מזכויות אלו כגון פלורליזם וזכויות המיעוט.

 

מתוך אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה:

http://www.idi.org.il/hebrew/teachers-guide/guide.php?did=226

 

ה"מכון הישראלי לדמוקרטיה" בחר להגדיר את המושג המרכזי שבו הוא מתיימר לעסוק, תוך שימוש במילה המוגדרת 6 פעמים.

נראה שגם במכון זה לא ממש הבינו את ההבדל בין משטר נציגים למשטר בו האזרחים 

קובעים מדיניות (=דמוקרטיה)

 

 

ולמי שעדיין מבולבל, הנה הגדרה פשוטה וברורה  שמשום מה לא מופיעה בשום מקום:

 

"דמוקרטיה" -  פירושה משטר שבו לכלל האזרחים יש סמכות להציע הצעות, לדון ולהצביע על כל החלטה פוליטית (כלומר החלטה שמחייבת את החברה כולה).  בדמוקרטיה יש לכל אזרח קול אחד בכל החלטה פוליטית.

 

אין צורך לסבך רעיון פשוט, יש לתת הגדרה ברורה ותמציתית.

האם  דמוקרטיה ישירה זה טוב? לא טוב? רצוי? לא רצוי? אפשרי? רלוונטי?

אלו שאלות אחרות וחשובות שהתשובה עליהן תלויה בערכים ובהעדפות של המשיב.

 

אנו משוכנעים שזה אפשרי, שזה עדיף על שלטון הנציגים ושהגיע הזמן להתקדם ולהתחיל במאבק להשגת הדמוקרטיה.

לתחילת העמוד

דף הבית | אקטואליה | הצהרת הדמוקרטיה הישירה | שאלות נפוצות | מאמרים | english | הגדרות | כתוב לנו | פורום - כולנו-נדון!

www.kulanu-nahlit.org